Projects » Kolonietelling (gier)zwaluwen visit

Name Kolonietelling (gier)zwaluwen
Description Deze projectmodule stelt je in staat om kolonietellingen van Boeren-, Huis-, Oever en Gierzwaluw op een systematische manier op te slaan. We werken met de eenheid van een kolonie die je zelf kan intekenen. Een kolonie omvat minstens 1 nest. Niet alle soorten hebben netjes afgebakende kolonies: Gierzwaluwen en Huiszwaluwen hebben vaak losser gespreide kolonies. Tracht kolonies zo af te bakenen dat verder afgelegen broedlocaties apart kunnen worden ingetekend en voorzie ze van een duidelijk toponiem (Gemeente of Deelgemeente - Naam van een wijk, bedrijf, straat of gebied). Aan de kolonies in dit project kan je de resultaten van verschillende telrondes koppelen, en zo de evolutie doorheen het seizoen of over de jaren heen opvolgen. De waarnemingen worden opgeslagen in www.waarnemingen.be. Met deze koloniemodule kan je gemakkelijk het aantal bezette en beschikbare nesten in kaart brengen, en aangeven of een kolonie al dan niet bedreigd wordt.
Period from 2018-05-07
Country Belgium
Domains waarnemingen.be


This website uses cookies to ensure you get the best experience.